top of page

Bánh Quy

​Bánh Castana là món quà không thể thiếu dành cho người thân, bạn bè trong các dịp trong đại.

HOP THIEC TRON SELECT-Banh Quy Bo 03Vang.png

Bánh Castana Hỗn Hợp - 410g

Bánh Castana Hỗn Hợp tập hợp các loại bánh quy có hình dáng khác nhau. Từng miếng bánh gửi gắm độ giòn tan vừa phải và hương bơ thơm nồng.

HOP THIEC TRON SELECT-Banh Quy Bo 03.png

Bánh Castana Hỗn Hợp​ - 595g

Bánh Castana Hỗn Hợp tập hợp các loại bánh quy có hình dáng khác nhau. Từng miếng bánh gửi gắm độ giòn tan vừa phải và hương bơ thơm nồng.

BOX 6P_edited.png

Bánh Castana Hỗn Hợp​ - 128g

Bánh Castana Hỗn Hợp tập hợp các loại bánh quy có hình dáng khác nhau. Từng miếng bánh gửi gắm độ giòn tan vừa phải và hương bơ thơm nồng.

Mockup Castana 300G.png

Bánh Castana Chocochip - 300g

Bánh Castana Hỗn Hợp tập hợp các loại bánh quy có hình dáng khác nhau. Từng miếng bánh gửi gắm độ giòn tan vừa phải và hương bơ thơm nồng.

bottom of page