top of page

Chứng chỉ

TOPCAKE tự hào là một nhà sản xuất với các chứng chỉ HACCP & GMP, ISO 22000:2018, Halal.

bottom of page